Infinity Wars: Weapon Hex

Infinity Wars: Weapon Hex
  Tác giả Ben Acker Ben Blacker
  Nhóm dịch X-Team
  Tình trạng Đã hoàn thành
  Thể loại MCU-comics
  Lượt xem 1990
79

Trong một chương trình vũ khí đen tối, các đối tượng nhân giống đặc biệt cho sử dụng ma thuật, nỗ lực thứ 23, hiện được gọi là Wanda, cuối cùng đã có thể kết nối với các pháp sư bạo lực - biến cô thành một trong những người nguy hiểm nhất hành tinh!

DANH SÁCH CHAPTER